AJEC

American Journal logo

Email: [email protected]
T. : +61 (0) 142 9900 021 ||
F. : +88 (0) 202 0000 0XX

Volume IV, Issue 3 - January 2024

Sumit Kundu, Deepam Gangopadhyay, Mahuya Bhattacharyya Banerjee,
Shreya Nag, Runu Banerjee Roy
PP. 1-5
DOI: doi.org/10.15864/ajec.4301

Shouvik Ghosh, Satavisha Sur and Debanjana Ghosh
PP. 6-10
DOI: doi.org/10.15864/ajec.4302

Soumyadipta Mukherjee, Swastik De, Swapneel Roy,
Swastik Dev Chaklader, Subham Maity Deb
PP. 11-15
DOI: doi.org/10.15864/ajec.4303

Shaik Nehar, Sanagala Teja, Lohith vattikuti, Sai vignesh chintala,
Sai vignesh chintala, Mahendra Eda
PP. 16-23
DOI: doi.org/10.15864/ajec.4304

Jeet Adhikary , Deep Biswas, Ahona Chowdhury , Shishir Pal ,
Prachi Shaw, Susmita Das
PP. 24-29
DOI: doi.org/10.15864/ajec.4305